Aktualizácia: Pridali sme vstupenku na Otvárací deň festivalu a Záverečný večer festivalu.

Vstupenka na celý festival pre jednu osobu – Pútnik: 150 Eur.
Skupinová vstupenka: 120 Eur / os., pri zakúpení vstupeniek pre 4 a viac osôb. Počet skupinových vstupeniek je limitovaný.

Vstupenka na jeden deň festivalu pre jednu osobu – Chodec: 50 Eur.

Po zakúpení vstupenky vám zašleme registračný formulár.
Najneskôr do 25. júna 2023 vám zašleme všetky informácie k programu a k účasti na festivale.

Pri zakúpení vstupeniek je nutné vyplniť nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo (v prípade skupinových vstupeniek, prosíme, uviesť osobné údaje všetkých pútnikov zo skupiny do poznámky).
Osobné údaje pútnikov budú použité výhradne pre komunikáciu organizátora podujatia s účastníkmi. Viac informácií nájdete na Ochrana osobných údajov.


Vstupenka na celý festival zahŕňa:

 • prístup k celému umeleckému programu – približne 40 umeleckých produkcií na celej trase (inštalácie, performance, koncerty)
 • mapu s celou vyznačenou trasou a s vyznačenými miestami a časmi všetkých podujatí a inštalácií, ako aj s vyznačenými zaujímavosťami na danej trase (pamiatky, zaujímavosti, prírodné úkazy a pod.)
 • zabezpečenie lokality na prenocovanie – 4 noci (Dudince, Sebechleby-Stará hora, Baďan a Bátovce), kde si účastníci festivalu môžu postaviť vlastný stan
 • k dispozícii mobilné sprchy a toalety v lokalite na prenocovanie
 • 4 x raňajky
 • drobné občerstvenie (ovocie) a pitný režim (minerálky, cisterna s pitnou vodou) na trase
 • zabezpečenie lokálnych výrobcov a food truckov na trase, u ktorých si putujúci budú môcť zakúpiť obed a večeru
 • nestrážené parkovanie osobného vozidla vo východiskovej destinácii (Dudince) na celú dobu trvania festivalu – 4 dni
 • kyvadlovú dopravu na záver festivalu späť k zaparkovanému vozidlu
 • denný zvoz spacích vakov, stanov a inej batožiny
 • v prípade búrky alebo zlého počasia zabezpečenie náhradného miesta na prenocovanie – kultúrny dom, fara, obecný úrad a pod. (vo vlastných spacích vakoch)

Vstupenka na jeden deň zahŕňa:

 • prístup k celému umeleckému programu na vybranej trase – približne 15 umeleckých produkcií (inštalácie, performance, koncerty)
 • mapu s vyznačenou trasou a s vyznačenými miestami a časmi všetkých produkcií a inštalácií, ako aj s vyznačenými zaujímavosťami na danej trase (pamiatky, zaujímavosti, prírodné úkazy a pod.)
 • mobilné toalety v lokalite
 • drobné občerstvenie (ovocie) a pitný režim (minerálky, cisterna s pitnou vodou) na trase
 • zabezpečenie lokálnych výrobcov a food truckov na trase, u ktorých si putujúci budú môcť zakúpiť obed a večeru
 • nestrážené parkovanie osobného vozidla vo východiskovej destinácii na jeden deň
 • kyvadlovú dopravu späť k zaparkovanému vozidluVstupenka nezahŕňa nocovanie v stanovom tábore. Na našich stránkach je možné nájsť odporúčané ubytovacie kapacity na chatách a v penziónoch pre konkrétne lokality vybranej jednodňovej trasy.