Trasa festivalu vedie z Dudiniec, cez Terany, Hontianske Tesáre, Tesársku roklinu, Šipice, Sebechleby, Starú Horu, Baďan, Beluj, Jabloňovce, Pečenice a končí v Bátovciach. Realizátori projektu využívajú existujúce turistické trasy lokálneho významu, ktoré však medzi sebou prepájajú dočasným značením. Chodci budú prechádzať malými obcami, lúkami a lesmi na hranici regiónov Tekova a Hontu. Trasa má dĺžku viac než 70 kilometrov s prevýšením 1079 metrov.

mapa Miracles