Divadlo Pôtoň v spolupráci s partnerskými organizáciami z Nórska, Lichtenštajnska a Islandu pripravuje 1. – 4. júla 2023 unikátny umelecký projekt Into the Miracles, ktorý bude prebiehať na sedemdesiat kilometrov dlhej trase medzi Dudincami a Bátovcami za účasti viac než šesťdesiat umelcov zo šiestich krajín.

Pripravovaný umelecký projekt Into the Miracles je zameraný na rozvoj publika, podporu tvorby a prezentáciu súčasného umenia, budovanie partnerstiev na lokálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni. Cieľom organizátora a partnerov je prostredníctvom projektu propagovať hodnoty ako tvorivosť, umelecká sloboda a regionálna, medzinárodná a medzikultúrna spolupráca. Projekt má zároveň ambíciu prostredníctvom umenia upozorňovať na súčasné pálčivé spoločenské či environmentálne témy.

Na trase bude umiestnených a uvedených viac než tridsaťpäť diel slovenských, českých, nórskych, lichtenštajnských a islandských umelcov. Návštevníci podujatia sa na sedemdesiat kilometrovej púti budú môcť stretnúť s dielami súčasného performatívneho, hudobného a vizuálneho umenia, ale aj zvukového dizajnu a literatúry. Všetky diela vznikajú priamo pre festival a pôjde o ich prvé uvedenie. Into the Miracles bude jedinečným podujatím, ktorého koncept nemá v Európe ekvivalent.

„Into to the Miracles je putovaním za zdrojmi vnútornej sily. V turbulentom období, v ktorom žijeme sú dôležité naše zastavenia, spomalenia a nádychy. Môžeme kráčať a mať čas na premýšľanie. Mať čas na vnímanie krásy v tichu. Umelecké diela krehko dopĺňajú prírodu. Telesné a duchovné súznejú.  Impulzy pre premýšľanie si pútnik vytvára sám svojou otvorenosťou a vnímavosťou, umelci prostredníctvom svojich diel  jeho myslenie sprevádzajú. Blízkosť iných ľudí, rovnako putujúcich, je tiež zdrojom rovnováhy a harmónie.“, povedala programová riaditeľka festivalu Iveta Ditte Jurčová.

Trasa festivalu vedie z Dudiniec, cez Terany, Hontianske Tesáre, Šipice, Sebechleby, Starú Horu, Baďan, Beluj, Jabloňovce, Pečenice a končí v Bátovciach. Realizátori využívajú existujúce turistické trasy lokálneho významu, ktoré však medzi sebou prepájajú dočasným značením. Chodci budú prechádzať malými obcami, lúkami a lesmi na hranici regiónov Tekova a Hontu. Okrem umelcov sú do projektu zapojení lokálni operátori, aktivisti, výrobcovia gastronomických produktov, ale aj zástupcovia miestnych samospráv.

„Podujatie nadväzuje na naše menšie projekty, ktoré sme realizovali pod značkou „Miracles“ v rokoch 2017 – 2018 v Bátovciach a vo Francúzsku. Diváci v rámci nich putovali zhruba štyri kilometre a v prevažnej miere bolo prezentované performatívne umenie a súčasný tanec.“, dopĺňa dramaturg festivalu Michal Ditte predhistóriu pripravovaného festivalu.

„Prípravy aktuálneho projektu prebiehajú od roku 2019. Našim pôvodným zámerom bolo to, aby diváci vymenili pohodlné sedadlá v kultúrnych inštitúciách za prírodu, aby putovali za súčasným umením, aby boli sami so sebou a v tichu. Medzitým však prišla pandémia a potom vojna na Ukrajine. Tieto udalosti dávajú štvordňovému putovaniu krajinou úplne nové kontexty a presahy, ktoré v projektovom tíme analyzujeme a vyhodnocujeme.“

Projektovými partnermi sú Company B. Valiente (Nórsko), Kultur-Traverse (Lichtenštajnsko) a Tjarnarbíó (Island), ktorých vyslaní umelci absolvovali svoje rezidenčné umelecké pobyty vo vybraných lokalitách a pracovali na svojich nových dielach už v priebehu minulého roka. Do projektu sú zapojení aj študenti vysokých škôl s umeleckým zameraním (Technická univerzita Košice, Akadémia umení Banská Bystrica a Vysoká škola výtvarných umení Bratislava) spolu so svojimi pedagógmi. Celkovo bude na projekte participovať viac než šesťdesiat umelcov zo šiestich krajín.

Projekt Vzkriesenie zázraku: Vývoj nového modelu umeleckého festivalu na slovenskom vidieku získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 170 000 Eur prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 30 000 Eur z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je rozvoj publika, podpora tvorby a prezentácie súčasného umenia a budovanie partnerstiev na lokálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni.

Medzinárodný festival Into the Miracles z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Informácie o pripravovanom projekte:

https://www.intothemiracles.com

Michal Ditte, ditte(at)poton.sk, 0908 359 788
V Bátovciach, 17.2.2023

ehp+sr
Podobné príspevky
Čítať viac...

Otváracia konferencia

Divadlo Pôtoň organizuje otváraciu konferenciu a úvodné stretnutie partnerov k medzinárodnému projektu Vzkriesenie zázraku: Vývoj nového modelu festivalu na slovenskom vidieku. Otváracia konferencia sa uskutoční v priestoroch Divadla Pôtoň v Bátovciach 25. júla 2021 od 16:00.
Čítať viac...

Volanie zo schátranej terasy

Divadlo Pôtoň pripravuje v spolupráci s nórskou Company B. Valiente koprodukčnú site-specific performanciu „Volanie terasy“. Work in progress prezentácia sa uskutoční 8. augusta 2022 o 22:00 v priestoroch bývalej kúpeľnej terasy v Dudinciach. Oficiálne premiérové uvedenie bude súčasťou unikátneho medzinárodného festivalu Into the Miracles 1. júla 2023.