Divadlo Pôtoň v spolupráci s partnerskými organizáciami z Nórska, Lichtenštajnska a Islandu pripravuje 1. – 4. júla 2023 unikátny umelecký projekt Into the Miracles, ktorý bude prebiehať na sedemdesiat kilometrov dlhej trase medzi Dudincami a Bátovcami za účasti viac než šesťdesiat umelcov zo šiestich krajín.

Pre festival vzniká 45 nových umeleckých diel umelcov zo Slovenska, Nórska, Islandu, Lichtenštajnska, Českej republiky a Ukrajiny. Do umeleckého programu sú zapojení etablovaní umelci a aj študenti troch slovenských vysokých škôl – Akadémia umení Banská Bystrica, Technická univerzita Košice a Vysoká škola výtvarných umení Bratislava.

Umelecký program rešpektuje a dotvára exteriéry a zaujímavé objekty vybraných lokalít. Účastníci podujatia prídu do kontaktu s fyzickým divadlom, performanciami, výtvarnými inštaláciami, zvukovým dizajnom a scénickou hudbou, ale aj s inštaláciou poézie Mily Haugovej. Okrem zahraničných projektových partnerov Tjarnarbió (Island), Company B. Valiente (Nórsko), Kultur-Traverse (Lichtenštajnsko) sú neodmysliteľnou súčasťou projektu partnerské obce, cez ktoré vedie festivalová trasa. Návštevníci spoznajú Dudince, Hontianske Tesáre, Terany, Šipice, Sebechleby, Baďan, Beluj, Jabloňovce, Pečenice a Bátovce.

Pripravovaný umelecký projekt Into the Miracles je zameraný na rozvoj publika, podporu tvorby a prezentáciu súčasného umenia, budovanie partnerstiev na lokálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni. Cieľom organizátora a partnerov je prostredníctvom projektu propagovať hodnoty ako tvorivosť, umelecká sloboda a regionálna, medzinárodná a medzikultúrna spolupráca. Projekt má zároveň ambíciu prostredníctvom umenia upozorňovať na súčasné pálčivé spoločenské či environmentálne témy. Into the Miracles bude jedinečným podujatím, ktorého koncept nemá v Európe ekvivalent.

Diváci prejdú denne približne 25 kilometrov a na ceste prídu do kontaktu s viac ako 60 dielami súčasného umenia. Organizátori pripravili zóny pre stanové tábory, občerstvovacie a stravovacie hot spoty. Predpredaj vstupeniek je zameraný na Pútnikov, ktorí absolvujú celý festival a na Chodcov, ktorí majú možnosť vybrať si svoju jednodňovú trasu. Festivalová púť nie je vhodná pre rodiny s malými deťmi, pre ľudí s obmedzenou fyzickou aktivitou. Organizátori festivalu využívajú existujúce turistické trasy lokálneho významu, ktoré však medzi sebou prepájajú dočasným značením. Chodci budú prechádzať malými obcami, lúkami a lesmi na hranici regiónov Tekova a Hontu.

Projekt Vzkriesenie zázraku: Vývoj nového modelu umeleckého festivalu na slovenskom vidieku získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 170 000 Eur prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 30 000 Eur z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je rozvoj publika, podpora tvorby a prezentácie súčasného umenia a budovanie partnerstiev na lokálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni.

Medzinárodný festival Into the Miracles z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Informácie o pripravovanom projekte:

https://www.intothemiracles.com

Michal Ditte, ditte(at)poton.sk, 0908 359 788
V Bátovciach, 28.5.2023

ehp+sr
Podobné príspevky
Čítať viac...

Volanie zo schátranej terasy

Divadlo Pôtoň pripravuje v spolupráci s nórskou Company B. Valiente koprodukčnú site-specific performanciu „Volanie terasy“. Work in progress prezentácia sa uskutoční 8. augusta 2022 o 22:00 v priestoroch bývalej kúpeľnej terasy v Dudinciach. Oficiálne premiérové uvedenie bude súčasťou unikátneho medzinárodného festivalu Into the Miracles 1. júla 2023.