dzurek

Martin Dzurek (SK): SKROMNOSŤ: EXPOZÍCIA, SKROMNOSŤ: KOLÍZIA

(participatívny projekt)

Participatívna akcia sochára a vizuálneho umelca Martina Dzureka.

IMG_8557

Divadlo Pôtoň (SK): PASTIERSKA SYMFÓNIA
(hudba)

1672738402-mila-haugova

Mila Haugová / Markéta Plachá (SK): PEREGRINATIO PERPETUA
(inštalácia poézie)

Fragment 5: Prekročiť rieku
Iba fragmenty dávajú celistvosť. Večné putovanie je cesta k sebe. Silné, ženské, bytostné verše poetky Mily Haugovej zhmotňuje scénografka Markéta Plachá.

52368353_10215500265874572_2405381324429852672_n

Ján Adamove (SK): 12 PALÍC
(asketická inštalácia)

Asketická inštalácia 12 palíc, ktoré dopĺňajú a narušujú krajinu, kótujú a rytmizujú trasu a nabádajú k dotyku a k uchopeniu, preneseniu, odfoteniu…

131967_496341296800_1249925_o

Katanari (SK): ÚKRYTY A SVÄTYNE
(vizuálne umenie)

Sled inštalácií, ktoré menia funkciu poľovníckych posedov na oázy bezpečia. Poskytujú ochranu a prísľub mieru a pokoja. Predstavujú akési hniezda, brlôžky, či svätyne.

bakajsa

Pavel Bakajsa (SK): NOVÁ CITLIVOSŤ
(kurátorský a výstavný projekt)

Inštalácia pod kurátorským vedením Pavla Bakajsu sa zaoberá definíciou novocitlivého autora a novocitlivého diela a reaguje na súčasné tendencie a absencie v oblasti umeleckých prístupov. Výber diel definuje svoje hodnoty a spôsoby úprimného a jemnocitného vnímania tvorivého procesu.

zachenska

Marcela Záchenská (SK): SLZY
(vizuálne umenie)

Inštalácia pracuje s ambivalentnosťou významu padajúcich sĺz zo stromov v zničenom lese, ktoré sú reakciou na zásah človeka a zároveň reálnym zdrojom vody pre strom a jeho okolie.

zachenska

Marcela Záchenská (SK): LESNÉ INŠTALÁCIE / PRÍBEHY
(vizuálne umenie)

Inštalácie vytvorené z mŕtveho dreva v lese odkazujú na jeho význam v lesnom ekosystéme. Otvárajú otázky o zásahoch človeka, ktoré ho ovplyvňujú.

Portrait Martina Morger

Martina Morger (LIE): NETOPIER
(zvukovo-vizuálna inštalácia)

Zvukovo – vizuálna inštalácia jemných pichľavých tónov vychádzajúcich zo stromov sprevádza pútnikov na ceste lesom a každý deň sa pripomína ako deja vu.

lakova2

Andrea Laková (SK): PREMENY – AKCIA
(interaktívna vizuálna akcia)

Interaktívna vizuálna akcia experimentuje s fotografickou technikou kyanotypie, prostredníctvom ktorej zachytáva časti ľudského tela alebo momenty z cesty na plachty, ktoré premieňa na krehké stopy pamäti dokumentujúce spoločné putovanie.

1672738402-mila-haugova

Mila Haugová / Markéta Plachá (SK): PEREGRINATIO PERPETUA
(inštalácia poézie)

Fragment 6: Objatie
Iba fragmenty dávajú celistvosť. Večné putovanie je cesta k sebe. Silné, ženské, bytostné verše poetky Mily Haugovej zhmotňuje scénografka Markéta Plachá.

zena

Žeňa Melkumov (UA): VYHNANÍ
(vizuálne umenie)

Autor citlivo reaguje na rozpínavosť človeka, na jeho obsadzovanie a zaberanie území na úkor iných, nielen žijúcich, druhov.

kopecka

Andrea Kopecká (SK): HUMAN SOIL
(vizuálne umenie)

Inštalácia prenáša kontakt človeka s krajinou z putovania do lokálnej témy ukotvenej v danom mieste a v čase. Maliarska časť zachytáva stopy minulého človeka splývajúceho s krajinnými vrstvami. Technika vymývania farieb pri jednotlivých nánosoch je metaforou erózie. Odkazuje aj na krehkosť živých vrstiev v pôde a skrz chýbajúce pigmenty v akrylových premaľbách umožňuje nahliadnuť hlbšie pod povrch do minulosti /aj maliarskeho procesu/. Tá je dopovedaná v inštalácii cez lokálne nálezy stôp ľudskej činnosti v pôde.

karin

Karin Ospelt (LIE): NEVIDITEĽNÉ LEPIDLO (KOMMUN-STOFF)
(site specific inštalácia)

Rozsiahla site-specific inštalácia sa vynára ako nepostihnuteľná myšlienka. Kresby z múky, zachytené na látke sú inšpirované tradičnou lokálnou drapériou a nekonečnými poliami z okolia Bátoviec.

karin

Karin Ospelt (LIE): VNÚTORNÝ ORGAN (STIMM-INNEN)
(site specific inštalácia)

Zvuková inštalácia prostredníctvom spevu umelkyne symbolicky oživuje umlčaný organ kostola. Chrámová loď slúži ako kostra prenášajúca zvuk, podobne ako pri speve: hruď sa hýbe, pľúca rastú, vyludzuje sa zvuk, a hlas vo vzduchu vytvára vibrujúci obraz.

Matus+Lanyi

Matúš Lányi (SK): BAZILIKA SV. PETRA
(site specific inštalácia)

Vizuálny umelec Matúš Lányi sa vo svojich posledných pôdorysoch katedrál zameriava na konfrontáciu kultúrnych tém a prispôsobuje im aj výber objektov. Pôdorys, ktorý vzniká na lúkach pri Beluji znázorňuje jeden z nábožensky a kultúrne najvýznamnejších objektov sakrálnej architektúry – Baziliku sv. Petra. Kresba má divákovi ponúknuť priestor na vnímanie celej šírky nie len náboženského ale aj kultúrneho odkazu kresťanstva a jeho predstaviteľov, vrátane angažovania v spoločenských otázkach, ale aj napríklad morálneho zlyhania jednotlivcov.

131967_496341296800_1249925_o

Katanari (SK): ÚKRYTY A SVÄTYNE
(vizuálne umenie)

Sled inštalácií, ktoré menia funkciu poľovníckych posedov na oázy bezpečia. Poskytujú ochranu a prísľub mieru a pokoja. Predstavujú akési hniezda, brlôžky, či svätyne.

1672738402-mila-haugova

Mila Haugová / Markéta Plachá (SK): PEREGRINATIO PERPETUA
(inštalácia poézie)

Fragment 7:  Poznanie cesty
Iba fragmenty dávajú celistvosť. Večné putovanie je cesta k sebe. Silné, ženské, bytostné verše poetky Mily Haugovej zhmotňuje scénografka Markéta Plachá.

ausgang

Ausgang studio (SK): ATEM
(objekt)

ATEM ponára diváka do filozofie dychu ako symbolu životnej sily a základného princípu života. Ukazuje vyššiu formu evolúcie, v ktorej musíme prehodnotiť naše chápanie umelého života a jeho potreby do budúcnosti. Schopnosť učiť sa a prispôsobovať je jednou zo základov AI. AUSGANG studio pozýva divákov na stretnutie s budúcnosťou.

365

Peter Kollár (SK): 365
(priestorová inštalácia)

Inštalácia 365 tematizuje pokoru v jej v rôznych podobách. Využíva identické objekty usporiadané v priestore v geometricky presných líniách, ale vždy v iných vzťahoch a konšteláciách

1672738402-mila-haugova

Mila Haugová / Markéta Plachá (SK): PEREGRINATIO PERPETUA
(inštalácia poézie)

Fragment 8: Tu bolo more
Iba fragmenty dávajú celistvosť. Večné putovanie je cesta k sebe. Silné, ženské, bytostné verše poetky Mily Haugovej zhmotňuje scénografka Markéta Plachá.

lakova2

Andrea Laková (SK): PREMENY – INŠTALÁCIA
(vizuálna inštalácia)

Inštalácia vychádza z výsledkov interaktívnej akcie, ktorej sa putujúci zúčastnili v priebehu dňa. Autorka zo zachytených momentov cesty vytvára dielo, ktoré premieňa na spoločnú pamäť putujúcich.

dzurek

Martin Dzurek (SK): SKROMNOSŤ: KRÍZA

(participatívny projekt)

Participatívna akcia sochára a vizuálneho umelca Martina Dzureka.

stefanik_-_kristina__hN16Xyb

Martin Majlo Štefánik (SK): ALMANACH
(koncert)

Nosnú kostru koncertného večera nesie premiéra skladby mladého slovenského skladateľa Martina Majla Štefánika – Suita Almanach. Táto skladba je doplnená o lúčne spevy v interpretácii sestier Dajany a Dominiky Margetových.

Hudobné dielo využíva ľudové nástroje určené pre dobovú interpretáciu. Prostredníctvom kompozičných techník a rozšírenej techniky hry na nástrojoch autor skladby definuje nielen našu minulosť ale aj budúcnosť.

Podobné príspevky